Disclaimer

Op het gebruik van deze website https://universeelondernemen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Gebruik van informatie

https://universeelondernemen.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. De website wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Wanneer u deze website gebruikt, kunt u echter geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wanneer u gebruik maakt van hyperlinks naar andere websites, aanvaardt https://universeelondernemen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.

Intellectuele eigendommen

Alle publicaties en uitingen van https://universeelondernemen.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties op welke manier dan ook worden gekopieerd of openbaar gemaakt, zonder dat daar op voorhand schriftelijke toestemming voor is gegeven.