PrivacyVerklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij beheren zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je kunt ons te allen tijde altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

CONTACT EN NIEUWSBRIEF

Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de coöperatie, haar diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Eveneens als een link om jouw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

VERWIJDERING

Je persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Bij uitschrijving voor de nieuwsbrief worden je gegevens direct verwijderd. Tenzij je een klant bent, dan ontvang je geen e-mails meer in de toekomst maar worden je factuur en klantgegevens wel bewaard i.v.m. de wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

VRAGEN

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@universeelondernemen.nl